– Vi er bekymret for ungdomsmiljøet

Liker ikke utviklingen: Ap-politikerne Laila Durrani (t.v.), Sten Magne Berglund og Heidi Westbye Nyhus er redd ungdommen i Sørum ikke får hjelp fort nok.Foto: anita Jacobsen

Liker ikke utviklingen: Ap-politikerne Laila Durrani (t.v.), Sten Magne Berglund og Heidi Westbye Nyhus er redd ungdommen i Sørum ikke får hjelp fort nok.Foto: anita Jacobsen

SØRUMSAND: Utekontaktene er borte, helsesøsterne har sagt opp stillingene, fritidsklubben nedlagt – og miljøet hardner til. Lokalpolitikere og psykisk helsevern er bekymret for utviklingen – og frykter at familier ikke får hjelp tidlig nok.

DEL

Et flertall i kommunestyret vedtok i fjor å legge ned fritidsklubben på Sørumsand samt fjerne utekontaktene.

Familiesenteret – der familier som trengte hjelp til sine utfordringer raskt fikk bistand – er borte, og helsesøsterne i Sørum har sagt opp sine stillinger.

I mai kunne Indre Akershus Blad bringe nyheten om at ungdomsmiljøet – spesielt på Sørumsand – er svært belastet. Lensmann Hilde H. Straumann advarte foreldrene, og biblioteksjef Ragnhild Malfang fortalte om til dels store utfordringer knyttet til ungdomsgjenger som samlet seg i biblioteket på kveldstid.

Bekymringsbrev

I et brev til Sørum kommune uttrykker også BUP Nedre Romerike (Barn og unges psykiske helsevern, journ. anm.) bekymring for situasjonen.

«Vi i BUP Nedre Romerike har over mange år hatt et svært godt forhold til de forebyggende tjenester i Sørum. Det har vært gjennomført jevnlige møter og drøftinger vedrørende vanskelige saker, og vi har opplevd samarbeidet svært godt.

Som tatt opp i siste samarbeidsmøte med enhetsledere ønsker vi å uttrykke bekymring for situasjonen. Dette gjelder i særdeleshet manglende helsesøstre og flere rapporter fra både behandlere og pasienter om vansker med å komme i kontakt med psykiske tjenester i kommunen.

Det framkommer at det er stor mangel på helsesøster i kommunen, noe som åpenbart påvirker det forebyggende arbeidet kommunen er forventet å gjøre. Dette kombinert med at vi får tilbakemeldinger og henvisninger der foreldre opplever å ikke få kontakt med forebyggende tjenester i kommunen, skaper stor bekymring i spesialitsthelsetjenesten», heter det i brevet fra BUP.

Ap advarer

Nå tar også det største opposisjonspartiet i Sørum, Arbeiderpartiet, bladet fra munnen. Politikerne mener situasjonen langt fra er holdbar.

De frykter at familier ikke får hjelp fort nok.

– Det er vanskelig å se at de grepene flertallspartiene gjorde før jul, har styrket tjenesten for barn og unge. Helsesøster-tjenesten er rasert, det forebyggende arbeidet har kommet helt i bakgrunnen og ungdomskontaktene er fjernet – personer som hadde en relasjon i miljøet. Det sies at det skal komme miljøterapeuter på skolene, men foreløpig har vi ikke sett noe til dem. Og mens vi venter blir miljøene dårligere, sier Sten Magne Berglund og Laila Durrani i Ap til Indre Akershus Blad.

Spesielt alvorlig er det at familier ikke får kontakt med tjenestene i kommunene, mener politikerne. Durrani har selv forsøkt å ringe oppsatt telefonnummer – uten å få svar.

– Jeg har ringt fire-fem ganger. Ikke én gang har jeg fått svar. Jeg har også lagt igjen beskjed på svareren, men aldri blitt ringt opp igjen. Slik kan det ikke være, sier Durrani.

– Hva frykter dere konsekvensene blir?

– Mer festing og rus blant ungdommer. Vi vet at det foregår mer enn vi ser på overflaten. I kjølvannet av dette følger tragiske skjebner vi i verste fall ikke får fanget opp tidlig nok.

Politikerne skylder ikke på foreldrene. De vet alle hvor vanskelig det til tider er å ha barn og ungdommer i hus.

– Det betyr at kommunen må ha et godt forebyggende team på plass. De har kompetansen til å hjelpe. Ukentlig prater jeg med foreldre i Sørum som nå har gitt opp. Det er skummelt, sier Durrani.

Nå er håpet at miljøterapeutene kommer på plass så fort som mulig.

– Er man opptatt av å styrke tjenestene til barn og unge, tar man ikke bort noe. Miljøterapeuter er veldig bra, men de kan ikke jobbe døgnet rundt de heller, sier Berglund.

Kommunen svarer

Fra høsten skal to miljøterapeuter være på plass på Bingsfoss og Frogner skoler. I januar 2019 skal seks nye miljøterapueter inn iskolene.

Konstituert virksomhetsleder Ragnhild Næprud i Barn, Unge og Familie i Sørum kommune mener det gjør det lettere å sette inn tiltak når disse er på plass.

– Kommunen ønsker å ha et sterkt fokus på ungdom i hele kommunen. Det er viktig at alle føler seg trygge på skolen og i fritiden. Med politikernes prioritering på miljøterapeuter og ungdomsloser vil kommunen i større grad kunne sette inn effektive miljøtiltak der dette er behov. Det er en forutsetning at kommunen og politi holder utsatte ungdomsgrupper under oppsikt fremover og setter inn gode forebyggende tiltak, sier Næprud til Indre Akershus Blad.

– Hva tenker dere om ungdomsmiljøet i dag?

– Et godt fellesskap for barn og unge er imidlertid ingen garanti for et rusfritt fellesskap, ettersom bruk av rusmidler hovedsakelig skjer i sosiale sammenhenger. I et rusforebyggende perspektiv er det derfor ikke tilstrekkelig å tilby trivelige aktiviteter. Frivillige organisasjoner kan dermed spille en viktig rolle i det helsefremmende arbeidet. Jeg vil utfordre lag og organisasjoner til å engasjere seg for utsatte ungdomsgrupper.

– Kan Sørum leve med en utvikling der foreldre og barn med vansker ikke får hjelp eller kontakt med tjenestene?

– Påstanden om at foreldre og barn med vansker ikke får hjelp eller kontakt med tjenestene, kjenner vi oss ikke igjen i.

– Når kommer nye helsesøstre på plass?

– Per i dag er det tre helsesøstre som nylig har sagt opp stillingene sine, og vi har tilsatt personell i stillingene.

– Hvor alvorlig mener kommunen det er når et organ som BUP sender inn bekymringsmelding?

– Vi tar tilbakemeldingene og innholdet på alvor og det er i den forbindelse det er ønskelig med et møte for en nærmere avklaring av innholdet i brevet og videre samarbeid.

Møte med BUP som skulle vært 24. mai, er flyttet på grunn av sykdom.

Ordføreren forsvarer vedtak

Ordfører Marianne Grimstad Hansen mener det ikke var en politisk bommert å fjerne utekontakter og legge ned fritidsklubben.

– Tilbudet blir veldig mye bedre nå. Vi burde kanskje hatt på plass det nye før vi la ned den gamle ungdomsklubben – det er en erfaring vi tar med oss. Det er ingen ting som tyder på at det sammenheng mellom at vi har utfordringer med noen ungdommer nå og nedleggelsen av ungdomsklubben – men jeg kan forstå at det er lett å tro det, sier hun til Indre Akershus Blad.

Hun er glad for at ungdommen blant annet bruker biblioteket, men understreker at det er satt inn ekstra bemanning for å unngå bråk.

– Sørum kommune har satset stort på bibliotek de siste par årene, nå har vi to døgnåpne bibliotek som brukes flittig. Det er knallbra! Så ser vi at det har vært mange som har brukt det rett etter skoletid før de skal hjem til middag. Ideen var kanskje å gjøre lekser, men for noen har det vært fristende å lage litt spetakkel. Vi har et godt grep om situasjonen nå.

– Kan Sørum leve med en utvikling der foreldre og barn med vansker ikke får hjelp eller kontakt med tjenestene?

– Foreldre og barn som ønsker kontakt med tjenestene i kommunen skal få kontakt umiddelbart, dersom det ikke skjer er det viktig at vi får vite om det – derfor er jeg glad for at det er sagt fra. Da kommer dette på plass!

– Hvor alvorlig anser ordføreren situasjonen når et organ som BUP velger å skrive en bekymringsmelding til Sørum?

– Det er viktig at BUP sier fra når de ser at noe ikke fungerer. Da kan vi gjøre noe med det. Vi har visst lenge at det har vært utfordringer i deler av denne virksomheten, og det har vært jobbet med. Rådmannen har orientert formannskapet og jeg har inntrykk av det jobbes godt for å endre situasjonen.

– Hvordan vil du beskrive ungdomsmiljøet på Sørumsand nå?

– Det er noen utfordringer med noen ungdommer nå, men jeg kjenner meg ikke igjen i svartmalingen som journalisten legger opp til her. Sørum kommune har i utgangspunktet et veldig godt tilbud til barn og unge, mange gode tiltak og mer som er i ferd med å bygges opp, sier ordfører Hansen.

Få nyhetene rett på din mobil!

Last ned appen indre.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For iPhone

For Android

Artikkeltags