Ulviksjøfolket er sjølforsynt med underholdning!

Rundt Ulviksjøen bor det et forbausende antall musikalske innbyggere - i forhold til det beskjedne folketallet.