Oslo tingrett kom torsdag morgen med en kjennelse som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

I kjennelsen framgår det at tingretten midlertidig har besluttet å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Flere dyrevernsorganisasjonene begjærte da en midlertidig forføyning, og de har altså nå fått medhold i Oslo tingrett.

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, sier til NTB at hun har mottatt kjennelsen, og at hun er glad retten har tatt organisasjonens krav om at dette krever en grundigere behandling på alvor.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier hun.

(©NTB)

LES OGSÅ: Freder ett av ulverevirene i Aurskog-Høland