Regjeringen går inn for at lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen forlenges til 1. mars, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Lisensfellingingen av ulv innenfor ulvesonen skulle opprinnelig ha vart fra 1. januar til og med tirsdag 15. februar, men 30. desember i fjor stoppet Oslo tingrett jakta midlertidig. En måned senere stadfestet tingretten stansen i en ny kjennelse da de kjente vedtaket om felling av inntil 25 ulver innenfor ulvesonen ugyldig.

Staten anket imidlertid kjennelsen til lagmannsretten, og fredag i forrige uke ga Borgarting staten medhold. Dermed hadde fellingslagene i utgangspunktet kun fem dager på seg på å få felt ulvene.

Lørdag åpnet landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) overfor Nationen opp for å forlenge perioden, etter at jakta ble forsinket som følge av rettstvisten.

– Hvis det er behov, tenker jeg det er naturlig å utvide jaktperioden, sa Borch.

I utgangspunktet er fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen mellom 1. januar og 15. februar. En utvidelse av denne er dermed i utgangspunktet i strid med rovviltforskriften.