(Glåmdalen)

– Regjeringen kan ikke gå på tvers av samarbeidsavtalen og endre naturmangfoldsloven når Venstre sier nei, framholder Venstre-nestleder Ola Elvestuen i et innlegg på egne Facebook-sider.

Han slår fast at Venstre "ikke kan godta" at flere ulver skytes.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre heter det i punkt 4e at "naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås".

Får støtte

Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen (H) på en pressekonferanse senere i dag presentere innholdet i regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven. Endringene åpner kort sagt for økt lisensfelling av ulv i ulvesonen.

Ifølge VG støttes regjeringspartienes forslag til lovendringer av KrF og Arbeiderpartiet. På pressekonferansen vil Helgesen bli spurt om de kraftige protestene fra det andre samarbeidspartiet Venstre.

Høyre-statsråden har vært under kraftig skyts – også fra sine egne – etter at han like før jul reduserte antallet ulv som kan lisensfelles fra 42, som rovviltnemndene anbefalte, til 15 dyr – samtlige utenfor ulvesonen.

På høring

Regjeringen sendte et forslag om endringer i naturmangfoldsloven ut på ekspresshøring i februar. Miljøministeren sa den gang at han trodde forslaget ville bli godt tatt imot av "de fleste parter".

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldsloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.

Konkret ble det foreslått å innlemme samme hjemmel som en som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor. Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden, men Helgesen ville ikke si hva et "begrenset antall" innebærer i norsk sammenheng.

Protesterer

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre heter det i punkt 4e at "naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås".

Venstres Ola Elvestuen mener de fire partiene som står bak ulveforliket, Høyre, Frp, Ap og KrF, er å klandre for det høye konfliktnivået om ulvesaken.

– Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning.

– I stedet for å vedta en ansvarlig ulvepolitikk, gikk de fire partiene inn for å skyte et stort antall av de ulvene vi har i Norge i dag. Det er bare naturmangfoldsloven som stopper dem. Og naturmangfoldsloven, den ligger fast, fortsetter Elvestuen.

Også Miljøpartiet De Grønne protesterer. Nasjonal talsperson Rasmus Hansson sier regjeringen setter en utrydningstruet dyreart i spill. Han mener Venstre bør trekke seg fra samarbeidet med regjeringspartiene.