Foreløpig stopp for ulvejakt på Mangen

Flere personer, lag og foreninger, har av ulike grunner klaget vedtaket på ulvejakt.