Mens ungene lekte i skolegården 100 meter unna, filmet Bettina ulven i fullt firsprang

– Nå synes jeg ulven er for nærgående, sier småbarnsmoren.