Dette var innstillingen fra dagens møte mellom Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og Region 5 (Hedmark).

Da møtet ble satt lå det en anbefaling på bordet fra rovviltnemndenes sekretariat om det kun skulle tas ut ulver utfor ulvesonen under kommende vinters lisensjakt, men motforslag fra nemndsmedlemmene førte til at det ble flertall for at også Mangen-, Slettås- og Hobølrevirene, som alle ligger innenfor ulvesonen, skulle tas ut. Dette med bakgrunn av at det fastsatte nasjonale bestandsmålet for ulv er oppnådd med god margin.

– I første omgang lå nemndsmedlemmenes innstilling på at Letjennareviret i Hedmark skulle tas ut, men et forslag på å i stedet velge Hobølreviret, fikk etter hvert tilslutning og vedtaket om uttak av ulvene i Mangen, Slettås og Hobølreviret ble vedtatt med syv mot tre stemmer, forteller sekretariatsleder Christian Hillmann.

I tillegg ga flertallsinnstillingen grønt lys for at de 12 ulvene som var foreslått tatt ut utenfor ulvereviret også skal være fredløse under kommende vinters lisensjakt.

Stortingets bestandsmål for ulv er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også medregnes, mens ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige også skal telle med, med en faktor på 0,5. Basert på vinterens sporinger, ble det fastslått at det i fjor ble født åtte ulvekull i helnorske revirer og fem i grenserevirer, noe som med omregningsfaktoren for sistnevnte gir 10,5 norske kull. Selv om to av disse familiegruppene ble tatt ut under vinterens lisensjakt, er den norske ulvebestanden likevel godt over det vedtatt bestandsmålet.

Hvor mange nye kull som er født i sommer, er ennå ikke fastslått, men det er klart at det allerede er påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år. Et av disse kullene er på Mangen, eller det ene reviret som nå ønsket å tas ut.

Går det som tidligere, vill nemndas avgjørelse bli anket, og at det nå som tidligere blir Klima-og miljødepartementet som tar den endelige avgjørelsen om disse revirene kan tas ut.

Få nyhetene rett på din mobil!

Last ned appen indre.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For iPhone

For Android