Bonde som skjøt ulv slipper straff

Politiet har henlagt saken på grunn av bevisets stilling, noe bonden er misfornøyd med.