Statens naturoppsyn har sendt et brev til Aurskog-Høland kommune hvor det informeres om oppstart av forvaltningsmerking av ulv.

Det er Miljødirektoratet som har gitt SNO oppdraget, som nå er utvidet til å gjelde lederdyr og valper i Mangen-reviret i Aurskog.

«Statens naturoppsyn vil starte merkeforsøkene i Mangenreviret så snart det er egnede sporingsforhold. Ved gjennomføring av merkeforsøkene vil det bli benyttet helikopter. Bruk av snøscooter kan også være aktuelt», heter det i brevet fra SNO.