Nedgang i den skandinaviske ulvebestanden

Stammen reduseres: Det er færre ulv i Skandinavia enn på flere år.

Stammen reduseres: Det er færre ulv i Skandinavia enn på flere år.

Artikkelen er over 2 år gammel

Til tross for at det aldri før i moderne tid er registrert så mange ulv i Norge som i vinter, så går den skandinaviske bestanden ned. Nedgangen skjer i Sverige, der det er påvist færre ulv og ulveflokker.

DEL


Det viser sluttrapporten fra vinterens registrering av ulv i Norge og Sverige, som norske Rovdata og svenske Viltskadesenter har levert til Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Norge og Sverige har en felles bestand av ulv og arten registreres med like metoder i begge land hver vinter, hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars. De siste tre årene er det registrert 16 prosent færre ulveflokker i Skandinavia og antall ulv går ned.

– I grove trekk vokste den skandinaviske ulvestammen fra tidlig på 1990-tallet og fram til vinteren 2014-2015. Etter dette er trenden brutt, og det blir registrert færre ulveflokker og valpekull i Skandinavia som helhet. Fra vinteren 2014-2015, da bestanden var størst, til i vinter har antallet registrerte familiegrupper i Skandinavia sunket fra 49 til 41 og antall ulv gått ned fra 460 til 410 individer, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Færre skandinaviske ulver

I Norge jobbes det for å registrere samtlige ulv som er innom landet og grenserevir. For Sverige og Skandinavia som helhet beregnes antall ulv ut fra antall registrerte ulvekull. Metoden inkluderer både levende og døde ulver gjennom hele registreringssesongen.

– Den totale bestanden ulv i Skandinavia er beregnet til 410 ulv før jul i 2017 mot cirka 430 i de to foregående år og 460 i 2014. Av vinterens 410 ulver i Skandinavia var 305 i Sverige inkludert halvparten av ulvene i grenserevir, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Dyr som er kjent avlivet eller døde av andre årsaker i registreringsperioden er ikke fratrukket disse tallene.

Nedgang i Sverige

I Norge er det en oppgang i antall ulver, ulveflokker og kull. Fallet i den skandinaviske bestanden skjer i Sverige der antall registrerte familiegrupper er redusert med 30 prosent, fra 43,5 familiegrupper i 2014 til 30,5 familiegrupper i 2017. I samme periode har den norske delbestanden økt fra 5,5 til 10,5 familiegrupper, noe som nesten er en dobling av den norske delbestanden i perioden.

– Ulvebestanden i Sverige fortsetter å reduseres for tredje året på rad, men det finns ingen åpenbar naturlig forklaring på nedgangen, sier Maria Hörnell-Willebrand, sjef for Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Årets antall påviste valpekull i helsvenske revir i 2017 er det laveste antall som er registrert i Sverige på fem år.

Felte ulvehybrider

I vinter ble det for første gang i Sverige påvist et kull med hybridvalper med krysning mellom vill ulv og hund. Dette skjedde i et revir i Södermanlands län og alle seks valper i kullet samt de to voksne skandinaviske ulver (mor og stefar) ble avlivet. Ulvekullet er heller ikke medregnet i beregningen av den skandinaviske ulvebestanden.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken