Åpner for å felle lokale ulveflokker

Av

Rovviltnemndene har besluttet at det kan felles tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren. To av ulveflokkene er i Indres distrikt.

DEL

Det melder Nationen fredag.

– Ulverevirene i Rømskog, Mangen og Letjenna skal kunne felles til vinteren, skriver avisen.

Det ble fredag avholdt et felles nemndmøte for rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, på Hamar.

– Det er viktig at vi fikk et godt flertallsvedtak. Det gikk som forventet med Rømskog, sier Trygve Westgård (Ap) fra rovviltnemnda i region 4 til Nationen.

Det var han som fremmet forslaget om at Rømskog-reviret skulle kunne felles. Han fremmet også forslag om at Hobøl-reviret skulle kunne felles, men trakk det like etterpå.

På møtet ble fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2020 behandlet.

Rovviltnemndene skulle på et møte 20. august behandle felling av Letjennaflokken og et forslag om å felle Rømskogflokken. Siden den sistnevnte flokken har tilhold både i Norge og Sverige, måtte de norske nemndene vente på en uttalelse fra svenske myndigheter i saken.

Siden forrige møte hadde både det svenske Naturvårdsverket og länsmyndighene i Jämtland levert uttalelser. Det er Naturvårdsverket som er tydeligst i sin tilbakemelding:

De skriver i sin vurdering at det vil være "uheldig" hvis norske myndigheter vedtar å felle et helt grenserevir. I sin begrunnelse for det viser Naturvårdsverket til at svenskene har bestemt at det skal være minst 300 ulver i Sverige og at bestanden ligger nært dette minstemålet. Derfor har heller ikke svenske myndigheter tillatt lisensjakt på i verken forrige eller kommende vinter.

Ulv har vært et tema i den lokale valgkampen i Aurskog-Høland, hvor også rikspolitikere har sagt sin mening.

– I både Mangen-flokken og Rømskog-flokken bør ulver skytes. Bestandsmålet bør være tre, ikke fire-til seks, slik Stortinget vedtok, uttalte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum nylig da han besøkte Aur prestegård i regi av Aurskog-Høland Senterparti.

Artikkeltags