(Romerikes Blad)

Det er under et år siden at denne hannen kom inn i Østmarka og pustet nytt liv i ulvereviret i Østmarka.

Nå frykter flere at den kan være skutt.

Hannen, født i Slettås-reviret i Trysil i 2015, fikk straks kontakt med den tispa som var igjen i reviret da den kom til Østmarka.

Hannen hadde med seg viktige gener til ei tispe som var sterkt innavlet siden hun hadde samme far og bestefar. Tispa er født i Østmarka.

MER: Les alt om ulv på Romerike her!

Tre ulver i skogen

I vår ble det født minst to ulvevalper. Siden 17. juni er det ingen sikre spor etter hannen da den ble fanget opp av et viltkamera tilhørende Norsk institutt for naturforvaltning (NINA).

Spor fra tispa med to valper er derimot fotografert så seint som for noen dager siden i Enebakk.

Ulvehannen har de siste dagene vært etterlyst på flere facebook-grupper

Rune Karlsen, som er administrator for gruppa «Vern ulven i Østmarka» og er styremedlem i Foreningen våre rovdyr, sier til Romerikes Blad at det ikke er noen tegn på at hannen i Østmarka befinner seg der lenger.

Diverse sporinger, så seint som sist helg, viser kun tre sporbaner, også ved kadaver.

– Det skjer så å si aldri at et lederdyr forlater reviret og blir borte over så lange tidsrom. Mye tyder på at hannen ikke lever lenger, sier Karlsen.

FAKTA

  • Hannulven ble født i Slettås-reviret i Trysil i 2015. Ulven kom over isen (og gikk igjennom) på Øyeren 9. januar i år og gikk i land på Årnestangen.
  • Fant raskt gjenværende tispe i Østmarka.
  • To valper født i vår, hvorav en hann.
  • Status: Savnet

Tredje yngling med kluss

Karlsen, som her uttaler seg som privatperson, sier at dette er den tredje påfølgende yngling i Østmarka det er kluss med. Ved første yngling forsvant Frøya sporløst. Ved andre ble ledertispa skutt i påstått nødverge under elgjakt.

Og nå er hannen i den tredje ynglingen borte.

Rune Karlsen sier det er mistenkelig lenge siden hannen er blitt observert eller fanget opp av et viltkamera.

Siste DNA-prøve er fra Tukkebøl i Enebakk 4. mai.

Hannulven ble likevel observert en rekke ganger nær bebyggelse i Enebakk utover sommeren, før den ble borte.

– Denne hannen var fra Slettås-flokken som er kjent for å være mindre sky enn andre ulver. Samtidig var det veldig mye rådyr i dette området, sier Rune Karlsen.

Ille hvis det er skutt

Han synes det er veldig ille hvis denne ulven er tatt av dage, men han vil ikke spekulere noe videre om dette. Han mener at Statens naturoppsyn, Fylkesmannen og Økokrim har sovet i denne saken og kommet seint på banen.

En annen som følger ulven i Østmarka tett er André Holm.

Han sier at hannulven skal ha vært i Østmarka så seint som 10. september.

Han tror ulvemor har slitsomme dager.

– Jeg antar det er tøft å sørge for all mat til valpene alene, men det er særdeles mye rådyr i Østmarka, som er hovedføden, sier Holm til Romerikes Blad.