Folkemøtet om ulvevedtak: – Vi tør ikke lenger å gå i skogen

Folkemøtet arrangeres av Naturbrukalliansen og står i KulturArena på Bjørkelangen. Bakgrunnen er at Solberg-regjeringen har overprøvd Rolvviltnemdenes vedtak om å felle tre ulveflokker i revirene Mangen, Rømskog og Letjenna. Omtrent 1.000 ulvemotstandere stilte.