Middagen serveres til lunsjtid

Siv Jensen: Går til valgkamp på en bedre eldreomsorg.

Siv Jensen: Går til valgkamp på en bedre eldreomsorg. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Flere sykehjem på Romerike serverer middag tidlig på dagen. Ved å endre serveringen til senere på dagen mener Siv Jensen (Frp) at livskvaliteten til boboerne vil øke.

DEL

(Romerikes Blad) Frp lover at det i alle alders- og sykehjem i hele landet skal serveres ordentlig mat til rimelig middagstid. Siv Jensen mener at ingen skal ta til takke med middag klokken 13.00.

Tvangsfores

I forbindelse med Frp sine løfter om å bedre eldreomsorgen var Siv Jensen på besøk hos Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim.

– Det er fint å besøke et sted hvor det allerede blir servert middag senere på dagen, men det er fortsatt mange steder i landet det ikke er tilfredsstillende enda, sier Jensen.

Hun mener standarden i hele landet må forbedres.

– Beboere skal ikke tvangsfores fordi det serveres mat på galt tidspunkt. Når man skal servere mat må beboerne være sultne også, fortsetter hun.

Forskning viser at det tyngste måltidet burde spises sent på dagen.

– Ikke bare er tidspunktet viktig, men også kvaliteten på maten. Kosthold har mye å si på livskvaliteten, og ved å servere god og næringsrik mat vil livskvaliteten øke. Og det fortjener de, sier Jensen.

Middag fra klokken 13.00
Avdelinsleder Sylvia Aastad tar i mot Siv Jensen og Tom Staahle

Avdelinsleder Sylvia Aastad tar i mot Siv Jensen og Tom Staahle

Flere av sykehjemmene på Romerike serverer middagen til forskjellige tidspunkter. Og selv etter nasjonale føringer for middagsservering kom i 2011 er det fortsatt en del som serverer middagen til lunsjtid.

I Ullensaker kommune begynte de med middagsservering kl. 16.00 allerede da de nye nasjonale føringene kom.

Enhetsleder på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter Sylvia Aastad forteller at de har hatt fokus på det i kommunen. Hun er fornøyd med at de har klart å være i forkant når det gjelder omsorg.

Ved sykehjemmene på Romerike er det stor variasjon mellom når middagen blir servert. Tidspunktene varierer mellom 13.00 og 17.00.

I Skedsmo kommune begynte de å legge om serveringen for to år siden. Der serverer de middag mellom 16.00 og 16.30 på alle langtidsavdelingene, mens de serverer middag kl. 13.30 på korttidsavdelingene. Dette skal endres i løpet av et par måneder og de vil da begynne å servere middag til samme tid som på langtidsavdelingene.

I Lørenskog serveres det middag mellom klokken 13.00 og 13.30, dette skal endres til sommeren, og da vil de også servere middag til hva Siv Jensen kaller «normal middagstid».

Rælingen kommune serverer middagen i all hovedsak kl. 16.30, med unntak av et av sykehjemmene som fortsatt serverer middagen klokken 13.30.

Dette har ifølge avdelingsleder Heidi Ween hos Løvenstadtunet ført til en bedre atmosfære hos pasientene og bedre tid til andre arbeidsoppgaver for de ansatte.

I både Fet og Nes har de allerede gjort som Ullensaker kommune og serverer middag mellom klokken 16 og 17.00, med unntak av en avdeling i Nes som fortsatt har middag kl. 13.00, men også der legger de om til at det skal serveres mellom klokken 16 og 17.00.

Romerike kommer godt ut
Middagen servers klokken 16.00 i Ullensaker kommune.

Middagen servers klokken 16.00 i Ullensaker kommune.

De fleste kommunene Romerikes Blad har vært i kontakt med kommer godt ut.

De aller fleste har allerede byttet om på middagstidene, eller er i prosessen med å gjøre det.

Dette gjelder kun sykehjemmene og bo- og behandlingshjemmene i noen av kommunene på Romerike.

På Ahus serveres det derimot middag klokken 13.00 fortsatt.

Artikkeltags