(Smaalenene) – Jeg stiller meg fullt og helt bak det MOT står for, og mener MOT har de riktige verktøyene for å gi folk trygghet og stabilitet i seg sjøl, særlig kanskje i de mest utviklende og spennende åra av livet, som når man er barn og ungdom. MOTs verdier trengs og det vil jeg svært gjerne bidra til å fronte, sier Trygve Skaug i en pressemelding.

Da han var ung kjente han selv på det å bli mobbet, og sier at det å kjenne på at noen bryr seg litt ekstra i sårbare situasjoner er viktig.

– Jeg opplevde trygge fellesskap i ungdomstida som ble veldig viktige for meg. Etter å ha hatt noen år med mobbing gjennom barneskolen ble det ekstremt viktig for meg å møte voksne og eldre ungdommer som så meg og viste at de satt pris på meg og mine kvaliteter. Jeg har erfart at eldre ungdom og voksne med riktig fokus og de gode verdiene kan gjøre et ungdomshjerte trygt og sammenlappet igjen. Jeg vil gjerne få bidra litt som en sånn voksen om jeg får sjansen, sier han.

MOT Norge

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker.

Organisasjonen er til for ungdommer og er en ideell organisasjon stiftet i 1997. Gjennom snart 25 år har MOT blitt en sterk nasjonal merkevare.

MOT Norge har per i dag avtaler med 287 skoler i Norge, og i nesten 72 000 ungdommer har MOT på skolen

MOTs ambassadører forsterker MOTs arbeid med å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle ute i skoler over hele Norge. Som forbilder påvirker de både unge og voksne gjennom å være bevisste sin rolle og det er personer som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for andre. Daglig leder i MOT Norge, Mariann Janson, er stolt av å få med Trygve Skaug på laget.

– Vi er utrolig stolte av å få med Trygve Skaug som nasjonal MOT-ambassadør. Han forsterker vårt budskap om å styrke ungdoms bevissthet og mot på en unik måte, både gjennom sine tekster og som forbilde. Vi vet at han betyr mye for veldig mange ungdommer og voksne, og vi ser fram til å bruke Trygve i vårt arbeid framover, sier Janson

Trygve Skaug er i dag bosatt i Ørje med kone og tre barn. Nylig var han aktuell med TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».