Trues med tvangsmulkt hvis ikke tomta ryddes for skrot

En grunneier har fått frist til 1. juni med å rydde eiendommen. Hvis ikke vanker det tvangsmulkt på 25.000 kroner.