Trekker seg som nestleder, nå blir det til ekstraordinært årsmøte

Personlige og helsemessige grunner oppgis som årsak.