Det har lenge vært diskusjoner om å utvide Gardermoen med én rullebane, men prosjektet kom ikke med i nasjonal transportplan for 2022–2033.

– Regjeringen vil arbeide videre med en strategi for norsk luftfart og herunder komme tilbake med vurderinger knyttet til spørsmålet om båndlegging av areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen, skriver regjeringen i stortingsmeldingen.

I planen er det satt av fem milliarder kroner til luftfarten. De er i hovedsak satt av til ny flyplass i Mo i Rana, samt flytting av flyplassen i Bodø.