96 omkomne på fem år - motorsyklistene er mest utsatt

Med 96 døde og i tillegg 596 hardt skadde viser statistikken at motorsyklistene er mest utsatt i trafikken.