Senk farten for førsteklassingene

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune oppfordrer bilistene til å senke farten for 5- og 6-åringene som skal ut på skoleveien for første gang. Nesten 9000 førsteklassinger i Akershus har sin første skoledag en av de nærmeste dagene.

DEL

– Som bilfører må du senke farten slik at barna får en trygg og sikker skolevei, sier fylkesordfører Anette Solli.

I dag går eller sykler seks av ti 6 -12 åringer til skolen, mens målet i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er åtte av ti.

– Å gå til skolen er en sunn start på dagen både for barn og voksne, det blir mindre støy og forurensing og det gir en tryggere og mindre trafikkert skolevei, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Mange foreldre kjører barna til og fra skolen, også de med kort vei og der det er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner.

Flere trafikkontroller langs skoleveiene


Siden 6-åringene begynte på skolen i 1997 har ingen førsteklassinger blitt drept eller hardt skadd på vei til skolen i Akershus. Målet er at det fortsetter slik. I de første skoleukene vil Politiet og Statens vegvesen ha hyppige kontroller langs skoleveiene. Det fokuseres på fart og bruk av bilbelte.

På vegne av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU) arrangerer Statens vegvesen fylkeskonkurransen «Aktive barn– tryggere skolevei» for å motivere elever til å gå eller sykle til skolen. Konkurransen er for 1.-7. trinn og går over to perioder én på høsten og én på våren. Første periode er fra 17. september til 2. november 2018 og andre periode er fra 25. februar til 5. april 2019. Fristen for å delta i konkurransen er 14. september. Skolene kan også søke Statens vegvesen om midler til trafikkvaktordning, det forutsetter at skolen har en lærer som er trafikkontakt.  

Barn som går til skolen får:

  • frisk luft og en god start på dagen
  • fysisk aktivitet – viktig for en kropp i utvikling
  • erfaring i trafikken
  • gode vaner
  • tid til undring

Artikkeltags