E6-krasj i retning Oslo – køene vokser raskt

Sjekk vårt pendlerkamera i videovinduet over og se selv hvordan trafikken er på E6 ved Hvam.