– Det hjelper lite hvor mye vi brøyter når utenlandske vogntog er for dårlig skodd

Statens vegvesen kritiserer utenlandske vogntog og kommer ikke til å gjøre ekstra tiltak på fylkesvei 170.