– Vi venter bare på at det skal gå galt

Beboere som ønsker redusert fart.