– Dette går på helsa løs

Natt etter natt blir naboene til rundkjøringa på Skotterud plaget av støy og røyk fra svidde bildekk.