Det var cirka 20 stk som møtte opp da Skulerud Vel hadde sitt årsmøte på Skulerud grendehus 15.2 2023. Leder Arve Dahl ønsket velkommen og Sveinung Trømborg ble valgt til møteleder. Årsberetning og valg ble lest og godkjent.

Årsberetning Skulerud Vel 2022:

Det har vært et rolig år for Skulerud Vel. Ingen store saker dukket opp, men Velet har fulgt opp sine tradisjonelle oppgaver. Det er holdt to styremøter pluss at leder har hatt telefonmøter med kanalselskapet. Båtplasser og utslipp har fungert fint, noe som gir oss god økonomi. Container ble satt ut på brygga først i mai. Den ble fort full, og ble tømt og satt tilbake og ble fort fyllt opp igjen. Et populært tiltak.

Et felles møte mellom kanalselskapet, grendehuset og Velet ble holdt i mars med tema «Hva vil vi med brygga/grendehusområdet»? Der ble konklusjonen at en ikke ønsket privat innblanding i området.

Skulerud Vel har opprettet Vipps, noe mange er fornøyd med.

Det ble valgt en pyntekomite på fjorårets årsmøte. Blomsterkasser ble laget og satt ut ved grendehuset og «nordgardskrysset». Det har vært fine blomster i hele sommer, så en stor takk til Bjørn Skullerud og CO. En stor takk til Kåre Skullerud som har klippet gras på hele bryggeområdet og holdt det i orden. Det betyr så mye at området er velstelt og ryddig, for det blir veldig mye brukt. Derimot er trimboka lite besøkt, så derfor er det sekretær som har flest turer i år med 56 ganger.

Etter årsmøtevedtak ble det gitt 15.000 kroner til grendehuset, som støtte til drift.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Tom Pettersen. Valgt for 1 år.

Nestleder: Sveinung Trømborg. Gjenvalg 2 år.

Sekretær: Ranveig Sundby. Har igjen 1 år. Ikke på valg i år.

Kaserer: Astrid Dahl. Har igjen 1 år. Ikke på valg i år.

Styremedlem: Bjørn Skullerud. Ny, valgt for 2 år.

Styremedlem: Ann Kristin Ruud. Har igjen 1 år. Ikke på valg i år.

Revisorer: Frits Grøndal, Bjørn Kraby. Disse sier selv opp sin jobb.

Valgkomite: Jon David har igjen 1 år og er leder for valgkomiteen neste år. Petter Simonsen har igjen 2 år. Janna Glomstad valgt for 3 år.

På vegne av valgkomiteen i Skulerud Vel. Nina Grøndal.

Leder Arve Dahl gikk av som leder etter mange år, og fikk overrakt en blomsterhilsen som takk for god innsats. Til avslutning ble det en kaffekopp og en runde på «hvor går veien videre for Skulerud Vel».