Gå til sidens hovedinnhold

– Det er ikke penger til å ha nok tollere i jobb på helligdager

Artikkelen er over 4 år gammel

ÅSNES: – Det koster for mye å ha folk på jobb på røde dager, sier Karl Martin Husebæk. Mindre penger og store omstillinger i Tolletaten fører til kritisk lav bemanning på norske grensekontroller i påsken, mener tollere.

(Glåmdalen)

– Budsjettkutt, store endringer og effektiviseringstiltak fører til at Tolletaten ikke har råd til å lønne de ansatte på helligdager. Det sier Karin Schaug, nestleder i Norsk Tollerforbund til VG.

Fagforbundet organiserer rundt 80 prosent av de ansatte i tolletaten.

Det er en situasjon Karl Martin Husebæk, tillitsvalgt i Øst-Norge Tollerforening, kjenner igjen.

Han gikk ut mot det regjeringen har presentert som en styrking av tolletaten i desember i fjor. Og kalte omorganiseringen for – Tidenes krasjlanding for tollsatsing.

Styrt av budsjett, ikke risikovurdering

– På lik linje med Oslo og Trøndelag er bemanningen også her i tollregion Øst-Norge styrt av budsjetter og ikke risikovurderinger eller trafikkgrunnlaget.

Stramme budsjetter og budsjettkutt fører til at det ikke er penger til å lønne tjenestemenn på røde dager.

Da må de få fri, og bemanningen styres ikke etter risikovurdering. Dette skaper mye frustrasjon blant tjenestemenn og kvinner. Ikke bare påsken, men helligdager året igjennom, sier Karl Martin Husebæk.

Forbundet har gjort en kartlegging av alle landets tollregioner, og flere av dem er bekymret.

Også lokal tillitsvalgt i region Midt-Norge, Paul Andreas Kaald, har fått flere henvendelser fra bekymrede ansatte som mener at bemanningen er for lav i påsken. 

– Det er ikke sånn at smuglere og kriminelle nettverk dropper å krysse grensa fordi det er helligdag, sier han. 

Risikobasert

Avdelingsdirektør i Tolldirektoratet, Øyvind Hafsøe kjenner seg ikke igjen i situasjonen de ansatte beskriver.

– Utgangspunktet for all vår kontroll er risikobasert, og disse vurderingene blir foretatt av hver enkelt region. Hvis risikoen er lav har man anledning til å justere på bemanningen i forhold til det, sier Hafsøe.

Han sier at han ikke kjenner til tilfeller hvor ansatte blir sendt hjem fra jobb i situasjoner der risikovurderingen tilsier at man bør være til stede.

Kostbart å ha folk på jobb i påsken

Stina Smedsrud, regiondirektør i Tollregion Oslo og Akershus, mener bemanningen er forsvarlig i forhold til de risikovurderingene de har tatt. Hun innrømmer likevel at budsjettet spiller en viktig rolle. 

– Det er svært kostbart å ha medarbeidere på jobb i påsken, og vi er nødt til å snu hver stein og gjøre vurderinger for hva vi har mulighet til å gjøre for å få budsjettet til å gå rundt, sier Smedsrud. 

Hun sier at hun merker at de ansatte ser på dette som et problem, og at hun har forståelse for dette.

Ikke god nok kontroll

I denne VG-artikkelen videreformidler Norsk Tollerforbund det medlemmer fra hele landet har uttrykt i forkant og i løpet av påsken.

Det permitteres for mange tollere når det er helligdager, og de trange budsjettene ligger til hinder for å utføre en god nok tollkontroll, skriver medlemsbladet til Norsk Tollerforbund, Norsk Tollblad, i en kommentar til oppslaget i VG.

– Går utover narkotikakontrollen

Schaug i Tollerforbundet mener lav bemanning er et problem som gjelder i hele landet. Og at det er narkotikakontrollen som er verst rammet.

– Det er folk på jobb i rødsoner som for eksempel på Oslo Lufthavn Gardermoen, men i narkotikakontrollen får mange fri. Noen steder i landet er disse postene mer eller mindre ubemannet, sier hun til VG. 

Hafsøe i Tolldirektoratet sier at han av naturlige årsaker ikke kan uttale seg om bemanningen på de ulike grensekontrollene. 

– Det ligger i enhver kontrolletats natur å ønske seg mer penger slik at man kan levere bedre tjenester og kontroll. Slik er det også for oss, men vi forholder oss til de budsjettene vi har, og prioriterer innenfor disse slik at vi leverer best mulige tjenester for samfunnet, sier Hafsøe.

Kommentarer til denne saken