Stasjonsbygningen kan rives – telefonkiosken får stå

– Stasjonsbygningen er viktig for identiteten til tettstedet.