Her kommer toget inn på stasjonen – lokføreren vet ikke at det har sporet av

Statens Havarikommisjon har tre mulige forklaringer.