Akershus universitetssykehus melder om to nye koronadødsfall det siste døgnet.

Dermed er det nå registrert til sammen 103 døde med covid-19 på Ahus siden pandemien startet.

Sykehuset går som vanlig ikke ut med verken kjønn, alder eller bosted på avdøde.

31 innlagt med covid-19

Mandag er det innlagt til sammen 31 pasienter med covid-19 på Ahus; 23 på Nordbyhagen og åtte på Kongsvinger sykehus.

12 av pasientene ligger på intensivavdeling, og fem av disse får respiratorbehandling.

I uke 50 mottok laboratoriet ved Ahus til sammen 31.125 koronaprøver, og 4.993 av disse var positive – noe som utgjør 16 prosent.

98,3 prosent av prøvene var fra primærhelsetjenesten, og 25,4 prosent var tatt av personer under 18 år.

Svartid på én til to dager

Ahus melder at de nå har nå en svartid på én til to dager for koronaprøver.

Enkelte prøver kan få svartid på inntil tre døgn, for eksempel hvis det er behov for å analysere prøven på nytt med alternativ metode, opplyser sykehuset.

Romerikes Blad fortalte 15. desember at ventetida på prøvesvar var opptil fire dager, etter at antall innsendte prøver var doblet bare i løpet av noen uker.

Prøver fra inneliggende pasienter og prøver som etter vurdering i kommunen markeres som hasteprøver, prioriteres for kjøring samme døgn som prøven ankommer laboratoriet, skriver Ahus på sin hjemmeside.