Ifølge Rovdata er observasjoner av gaupespor viktig i arbeidet med å overvåke bestanden.

Her til lands beregnes gaupebestanden etter antall familiegrupper som kan påvises, det vil si ei morgaupe med én eller flere unger, skriver Rovdata på sin nettside.

Spor i snøen etter flere gauper i lag kan stamme fra en gaupefamilie, og derfor er det viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år.

LES OGSÅ: – Plasseringen av «Det stille rommet» på sykehjemmet er uverdig!

– Vi håper at flest mulig deler observasjoner av flere gauper i lag, enten det er spor eller eventuelle observasjoner av dyr. Du kan raskt melde inn til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via Skandobs, som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

SNO registrerer familiegrupper av gaupe over hele landet, fra og med oktober til og med februar hvert år. Det er også etablert et samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) om systematisk sporsøk i hele landet.

I fjor vinter ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i landet før kvotejakta startet, ved hjelp av metodikken. Det tilsvarer en nasjonal bestand på om lag 340 dyr.

Arbeidet i felt danner grunnlaget for solide bestandstall og en god oversikt over gaupas forekomst i Norge. For at observasjoner skal være mulig å følge opp i felt, er det imidlertid viktig at de meldes inn til SNO raskest mulig. Værforholdene endrer seg fort. Ta kontakt med SNO med én gang, og gjerne direkte på telefon.

LES OGSÅ: Senterleder etter krevende 2018: – Det er kritisk at vi står uten skobutikk