Noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Om du er i risikogruppen, kan helsegevinsten være stor dersom du vaksinerer deg. Her kan du lese smittevernoverlege Lasse Christensens anbefalinger, og hvor du kan vaksinere deg.

– Det er fastlegene som skal tilby influensavaksine i Aurskog-Høland kommune. Kommunalt helsepersonell og beboere i kommunale institusjoner tilbys vaksine på arbeidsstedet eller institusjonen. Personer utenfor risikogruppen kan vaksinere ved å kontakte apotek, sier kommunens smittevernoverlege til ahk.no.

Ifølge Lasse Christensen bør personer i følgende risikogrupper ta influensavaksine:

– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

– Alle fra fylte 65 år

– Gravide etter 12. svangskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

– Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra seks måneder til fem år

Barn og voksne med:

– diabetes type 1 og diabetes type 2.

– kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

– kronisk nevrologisk sykdom eller skade

– nedsatt immunforsvar

– svært alvorlig fedme (KMI over 40)

– annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

– Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter

– Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling, da disse kan ha dårligere effekt av vaksinen

– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjonen av svinerøktere er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper

– Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine og koronavaksine/oppfriskningsdose samtidig, så lenge vaksinene settes i hver sin arm, skriver kommunen på sin hjemmeside.