Aleneboende Bjørg Martha (73) er uten telefonforbindelse etter lynnedslag, rettetiden er tre uker: – Hinsides all fornuft

Datteren Elin Berntsen er bekymret for sin mor og forbannet på Telenors sendrektighet.