(Romerikes Blad)

(Side3): Det er nesten et år siden Telenor storslått presenterte at de var i ferd med å rulle ut en ny funksjon som hadde fått det klingende navnet WiFi-tale, men siden har ganske lite skjedd.

Funksjonen gjør det mulig å gjennomføre telefonsamtaler der du har ingen eller liten dekning, så lenge du er koblet på en trådløst nettverk.

For de relativt mange som har dårlig dekning hjemme, i kjellere, på hytta eller kanskje på jobben, vil dette kunne være et betydelig løft for mobilopplevelsen.

Så lenge mobilen er koblet til et trådløst nett i Norge, kan mobilen bruke dette til vanlige samtaler uten å foreta seg noe ekstra.

Har vært utilgjengelig for de fleste

Utfordringen er at det knapt har vært mobiler på markedet som har hatt funksjonen. Og av de rundt 125.000 Sony- og Samsung-telefonene i Telenors nett som faktisk har hatt støtten, er det bare 20.000 som faktisk benytter seg av den.

Men nå bekrefter Telenor at de bare sitter og venter på at Apple skal rulle ut en oppdatering som aktiverer funksjonen. Dette vil trolig skje 9. desember, og vips så får 650.000 iPhone-telefoner tilkoblet Telenors nett mulighet til å benytte seg at funksjonen.

Teknologien fungerer langt på vei på samme måte som telefonsamtaler over 4G-nettet (Voice over LTE - VoLTE), som er en teknologi du selv må velge å aktivere på telefonen din.

Kan gi gratis samtaler i utlandet

I første omgang er tjenesten begrenset til å kun fungere i Norge, men det er ingen tekniske årsaker til at det ikke kan åpnes for å bruke mobilen også i utlandet over Wifi-dekning.

Dette vil potensielt kunne gi deg gratis mobiltelefoni i utlandet.

Ifølge Telenor er årsaken til at det ikke er åpent opp for å bruke den i utlandet, at de ønsker en viss kontroll på kvaliteten på de trådløse nettene som benyttes. De ønsker i praksis å sperre for trådløse nettverk som viser seg å ha for dårlig kvalitet til å gi god samtale, noe som ikke er spesielt uvanlig på åpne trådløse nettverk. De ønsker derfor å rulle det ut litt skrittvis.