Tar sorgarbeidet over telefonen: – Ja, det er utfordrende

Sogneprest Hanne G. Sinkerud synes sorgarbeid via telefonen er den tyngste delen av jobben akkurat nå.