– Synd om politikerne legger ned dette over natta

Jorunn Havn Brunes er tillitsvalgt og lærer ved Aurskog-Høland voksenopplæring. – Økonomi er et dårlig argument for å legge ned voksenopplæringen, sier hun på vegne av de ansatte.