Har du glemt dette, kan du få 1.200 kroner i bot: – Mange vet ikke at det er påbudt

Det kan gis bøter på inntil 1200 kroner.