Flere av Torshovs syklister har deltatt på Elgrittet, og sett hvilken fantastisk ramme man kan ha om et arrangement på Høland Stadion, derfor dette stedsvalget.

Årets veteran NM landevei finner sted med temporittet lørdag 30. juni. Dette rittet med individuell start går på fv.115 fra avkjøringen til Prestegårdshagen Næringsområde rett nord for Løken kirke – til Bjørkelangen og retur, til sammen 22 kilometer.


Fellesstarten går søndag 1. juli med start og innkomst utenfor Løken Senter. Løypa på 38 kilometer går fra fylkesvei 115 til Fosser, over til Nyveien, langs denne ned til Ydersnes, til høyre gjennom Hemnes og inn på fylkesvei 115 fra Hemnes gård til Holsjahren, derfra til Momoen, og fylkesvei 169 ned til Løken. Denne løypa skal sykles to eller tre ganger, avhengig av hvilken klasse deltageren kjører i.

Det vil bli tidvis begrenset framkommelighet og tidsbegrenset stopp  på enkelte strekninger, men selv om det er snakk om en konkurranse, gjelder fortsatt trafikkreglene også for syklistene. Det blir ikke Tour de France-tilstander, blant aneter det ikke lov med andre følgebiler enn arrangørenes biler foran hvert puljefelt.

Veteranklassene som stiller går fra 30 år og opp til eldste klasse 80+, for både for herrer og damer. Sekretariat og premieutdeling vil foregå på Høland Stadion.

– Vi venter rundt 300 deltagere hver dag, noen færre på temporittet - og noen flere på fellesstarten, forteller rittleder og leder i Torshov Sykkelklubb, Ivar Westbye, for øvrig med aner fra Høland, til Indre. Påmeldingsfristen er for øvrig forskjøvet til onsdag 20. juni, sier Westbye.