Ber om gjennomgang av helsesektoren: – Vi har en følelse av at en del ting ikke fungerer som det skal

Søndre Høland Arbeiderlag og leder Aina Sletner mener det er rom for forbedring i Aurskog-Høland kommunes helse- og omsorgstjenester.