Har du fått denne meldingen? – Den må slettes med samme

Har du fått sms fra Vipps som forteller at «det er mistenkelig aktivitet på din vipps konto»?