Siri er en av 25.000 bankkunder som ble utsatt for svindelforsøk

Svindelen skal være knyttet opp til et konkret nettsted.