Gruppeleder for Oslo SVs bystyregruppe, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener en slik avgift vil redusere veksten i flytrafikken og spre trafikken utover døgnet.

– Du gjør det dyrere for flyselskapene å bruke flyplassen i rushtiden ved å ha ulike kostnader gjennom døgnet. Den kostnaden kan igjen løftes over på kunden gjennom dyrere billettpriser i rushtiden, sier Eidsvoll til Klassekampen.

En rushtidsavgift på flybilletter vil i stor grad ramme næringslivet.

– Det kan få bedrifter til å bruke videokonferanser oftere, velge toget i stedet eller se på muligheten for å redusere reisingen, sier Eidsvoll.

Trafikktoppene på morgen og ettermiddag truer kapasiteten ved Oslo lufthavn, og Eidsvoll lanserer rushtidsavgift som et alternativ til å bygge ut flyplassen. Forslaget sendes til SVs programkomité og behandles på SVs landsmøte i mars.