Strengere grensekontroll – også på Sukkerveien

Fra og med mandag morgen er det innført strengere grensekontroll.