I henhold til boliglånsforskriften som trådte i kraft i fjor må de som skal kjøpe bolig ha minst 15 prosent egenkapital. Det kan være krevende.

– Mange opplever i dag at det er vanskelig å få mulighet til å kjøpe sin egen bolig, sier salgssjef Helle Thorsdalen i Bakkegruppen i en pressemelding.

– Selv om du har god inntekt og betjeningsevnen i orden, har mange utfordringer med å stable nok penger på beina til å dekke egenkapitalkravet. Dette ønsker vi i Bakke å gjøre noe med, sier Thorsdalen videre.

Sparing med Bakkestart

Bakke planlegger å bygge 350-400 nye boliger på Aursmoen, og interessen har ikke latt vente på seg.

Boligaktørene finner nye salgsmåter for å hjelpe alle som sliter med å oppfylle kravene i boliglånforskriften når det gjelder egenkapital eller lånesum. I boligprosjektet Sentrumshagen tilbyr Bakkegruppen for første gang noe de har kalt «Bakkestart».

– Det er et spareprogram utviklet i samarbeid med Aurskog Sparebank, der du inngår en spareavtale med banken med et fast beløp i måneden. Beløpet, sammen med forventet verdistigning på boligen vil gi deg muligheten du trenger for å dekke egenkapitalkravet, sier salgssjef Helle Thorsdalen.

Helene Enger Skjønnhaug i Aurskog Sparebank synes dette er et veldig godt initiativ, og noe lokalbanken gjerne vil være med på.

– Dette er helt i tråd med bankens fokus på sosial bærekraft der vi ønsker å bidra til at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig, sier hun.

Helle Thorsdalen påpeker at Bakkestart gjelder for et utvalg av boligene.

– Og det gjelder bare nå i forbindelse med salgsstart, for det må være nok tid til at man kan spare opp nødvendig beløp for å kunne bidra til å dekke egenkapitalkravet.