– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie og understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden.

Sikkerheten

Hauglie innkalte partene, Akademikerne og Spekter til et møte tirsdag kveld.

Innkallingen kom kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet etter at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.

– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag.

Nordlandssykehuset mener det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.

– Tillitskrise

At tilbakekalling av dispensasjon for å sette leger inn i enkeltvakter ved norske sykehus er alt som skal til for å avslutte en streik, vil være med på å øke tillitskrisen mellom ansatte og ledelsen ved sykehusene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne til NTB.

– Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert på lønnsnemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Frøyland.

Han mener konflikten i sykehusene vil vedvare helt til tilliten er gjenoppbygget.

Fare for liv og helse

Anniken Hauglie peker på at Statens helsetilsyns konklusjon av situasjonen er klar og entydig:

– Den aktuelle situasjonen med udekkede vakter ved Nordlandssykehuset innebærer at det har oppstått fare for liv og helse som følge av streiken. Streiken har også ført til svært mange utsatte undersøkelser, behandlinger og konsultasjoner. Dette fører til at det ikke lenger kan utelukkes at pasienter blir dårligere eller står i fare for å få redusert livslengde, sier statsråden.

Hun viser dessuten til at en fortsatt streik ville innebåret en overhengende risiko for at tjenestetilbudet skal bli uforsvarlig i en lengre periode, også etter endt konflikt.

Tilbake på jobb

NTB fikk tidligere tirsdag ettermiddag opplyst at de streikende ville gå rett tilbake på jobb og til sine oppsatte vakter dersom myndighetene skulle gripe inn tirsdag kveld. Det innebærer at den aktuelle ledige vakten ved Nordlandssykehuset i Bodø blir besatt og at det ikke lenger vil være fare for liv og helse ved avdelingen.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte fram. Leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere har vært i streik. Fram til tirsdag kveld har 628 ansatte ved 15 sykehus vært i streik. Det var varslet en ytterligere opptrapping fra førstkommende torsdag.

Arbeids- og sosialministeren ber partene gjenoppta arbeidet så snart som mulig. (©NTB)