– Stort sett er folk flinke til å følge reglene. Fortsett sånn!

Politiet har opplevd få problemer med store folkeansamlinger og lignende.