Det ble feiret med salutt, korps, ballett, taler, åpne verksteder og atelierer, utstilling, omvisninger og historiefortellinger for store og små. Kvelden ble avsluttet med en fest for Blaker Skanse i Trallaus festsal. Folk strømmet på og koste seg på den ærverdige festningen.

Næringsrådgiver i Sørum kommune, Siri Bjørnstad, har stor tro på Blaker Skanse som regionalt senter for kunst og kultur.

– Vi ønsker å vise fram dette fantastiske festningsverket som kommunen har ervervet og vi ønsker å markere denne viktige fredningen, sier Siri Bjørnstad til Indre.

Kultursjef Geir Sverdrup påpeker viktigheten av å fortelle hele historien og vise fram skansen i all sin prakt.

– Det er viktig for kommunen som eier å åpne skansen opp for folk slik at de kan komme å se. Vi skal fortelle hele historien til skansen, forsvarstiden, da skansen var i private eie og fra skoletida, sier Geir Sverdrup til Indre.

Marianne Grimstad Hansen er en kulturinteressert ordfører og har virkelig tatt Blaker Skanse til sitt bryst.

– Jeg blir stadig møtt med skeptiske blikk når jeg uttrykker stor glede over at så mye gammel bygningsmasse er fredet. «Kostnaden» kunne blitt uendelig mye større om ikke Blaker Skanse hadde blitt bevart. Festningsverket skal vernes gjennom bruk og være tilgjengelig for allmennheten. Vi skal fylle den med aktivitet og suksessformelen er den vi har brukt fram til i dag; aktivt samarbeid med alle aktører, sier Hansen.

Må etablere et statlig partnerskap

Blaker Skanse ble i 2018 fredet gjennom prosjektet «Statens kulturhistoriske eiendommer» som dannet grunnlaget for fredningen.

– Det at Blaker Skanse nå er fredet betyr også at anlegget er av stor nasjonal betydning og Staten må nå kjenne sin besøkelsestid, og mange vil nå erkjenne at Sørum og den nye kommunen må etablere et statlig partnerskap i forvaltningen av dette festningsanlegget, uttalte tidligere riksantikvar Jørn Holme under fredningen i 2018.

– Hvordan skal Sørum kommune skape et statlig partnerskap i forvaltningen av Blaker Skanse?

– Jeg har sendt inn innspill til Norges Klima- og Miljøminister, Ola Elvestuen, som jobber med en ny kulturminnemelding. Der påpekte jeg at staten ikke kan løpe fra forvalteransvaret. Det er i nasjonens interesse at de viktige sporene fra historien vår ivaretas. Mitt innspill var at staten må legge til rette for en grunnfinansiering til kommuner som tar dette ansvaret, akkurat som Sørum har gjort. En statlig grunnfinansiering vi gi en forutsigbarhet som vil gavne den nasjonale kulturarven vår, sier Hansen til Indre.