Stor uenighet, men flertallet satte strek over forbud og pålegg

Politikerne har opphevet kommuneadministrasjonens pålegg og varsler om tvangsmulkt.