Totalt fikk 6.069 familiedyr direkte hjelp fra Dyrebeskyttelsen i 2019. Blant annet tok organisasjonen hånd om 139 hunder og 285 kaniner. 89 av hundene ble omplassert.

Som tidligere år meldes det om store menger dyr som organisasjonen ikke har kapasitet til å hjelpe.

I 2019 overtok Dyrebeskyttelsen 409 dyr fra myndighetene. Dette er i hovedsak dyr som politiet eller Mattilsynet har tatt fra eier på grunn av mishandling og vanskjøtsel. Det er en nedgang på 9,5 prosent fra året før.

En tredel av kaninene som fikk hjelp, kommer fra myndighetene. Dyrebeskyttelsen mener det tyder på at en del kaniner lever under dårlige forhold i Norge.

– Det er nok mange som ikke forstår at en kanin krever like mye som en hund, den lever like lenge, det koster like mye å ta den med til veterinær, den trenger stor plass, og en kaninvenn å dele livet med, sier veterinærfaglig rådgiver Birgitte Fineid i Dyrebeskyttelsen.

(©NTB)