– I barne- og ungdomsårene var Dalen IL og Dalheim mitt andre hjem og jeg var med på det meste av det som skjedde på Dalheim. At pappa i mange år hadde ledervervet i laget, har nok gjort at båndene mine til Dalen IL ble sterke i denne perioden, forteller den vaskeekte gansdølen som nå har tatt ledervervet og dermed hovedansvaret for å få laget på beina igjen.

Det er av uvurderlig betydning, ifølge en av idrettslagets største entusiaster og viktigste støttespillere gjennom en mannsalder, Per Mathisen.

– Uten Dalen IL vil Gansdalen og Enebakkneset bli fattigere. Hvor er det vi som bor her ute treffes? På Joker'n og på Dalheim. Jeg er glad for at et hovedstyre igjen er på plass og klare for å jobbe med å føre laget videre, sier Mathisen til Indre Akershus Blad.

Trakk seg

Det var da Thomas Sagen trakk seg fra sitt mangeårige lederskap i 2020 at problemene begynte.

Ingen ville overta ledervervet til tross for at Sagen ved flere anledninger hadde annonsert at han ville gi seg, og samtidig påpekt at det måtte større entusiasme og ikke minst større vilje blant medlemmene til å påta seg verv for å opprettholde virksomheten.

Samtidig kom koronaen og det som mer eller mindre ble en lockdown for laget i nesten to år. Takket være nestlederen, klarte laget å holde hodet over vannet, men da det var dags for årsmøtet sto valgkomiteen med blanke ark til kandidater til hovedstyret.

Gjorde comeback på strak arm

Eva Beate Belstad Eriksen hadde i utgangspunktet ikke tenkt til å delta på årsmøtet.

– Jeg hadde tatt noen års pause fra laget, ja, jeg var faktisk ikke medlem heller. Årsaken til at jeg møtte, var at samboeren min, som har utdannelse innen idrettsledelse, hadde sagt ja til å ta et verv, forteller den ferske lederen til lokalavisen.

Da den dystre tillitsmannssituasjonen ble synliggjort sammen med de mulige scenarioer med nedleggelse som «Worst Case» dersom ikke ny leder kom på plass, våknet Eva Beate.

– Jeg kunne ikke sitte med hendene i fanget og se på en slik utvikling. Derfor meldte jeg meg inn igjen i Dalen der og da, og sa meg klar til å ta ledervervet dersom valgkomiteen fikk på plass et nytt styre sammen med meg. Det gikk heldigvis bra. Et ekstraordinært møte ble berammet i slutten av april. Da var alle brikkene på plass igjen.

Kjernesunn økonomi

Den nye lederen er klar på at gjenreisingen av laget må tas steg for steg. Da er det en trygghet å vite at økonomien er bunnsolid. Laget gikk i pluss med 200.000 i fjor.

I løpet av året er 5,5 millioner kroner i gjeld, som ble tatt opp i 2017 da kunstgressbanen ble bygget, nedbetalt. Samtidig har klubben nylig fått overført etterslep av spillemidler for rundt 2 millioner kroner for kunstgressbanen.

– Tidligere hadde vi en rekke grupper og tilbud som basketball, innebandy, bordtennis og sykkel. Dette var grupper med til dels liten aktivitet. Nå skal fokus først og fremst rettes mot kjerneverdiene i laget: Fotball og allidrett.

I dag omfatter aktiviteten fem fotballag på aldersbestemt nivå samt 7-erlag for damer og herrer på seniorsiden og allidrett.

– Også må vi få til en forsinket markering av 100-årsjubileet vårt. Det satte koronaen en stopper for, sier en optimistisk og nyvalgt leder.

Med seg i styret har Eriksen fått følgende personer: Nestleder Randi Waagen Strand. Kasserer: Ole Jacob Skovly. Styremedlemmer: Siv Lillian Amundsen, Vegard Nomerstad, Jarle Lurud, June Bjerknes og Lisa Frödin.